ரதசப்தமி - சூரிய ஜெயந்தி
Ratha Sapthami - Surya Jayanthi

Balu Saravana Sarma - Prohihthar - Tambaram Astrologer, Panchanga Ganitham
9840369677 www.prohithar.com www.thanigaipanchangam.com

 

Ratha Sapthami, Rata Saptami, Surya Jayanthi, Uthirayanam, ரதசப்தமி, உத்திராயணம், சூரிய பூஜை, தை மாத பிறப்பு, Heyvilambi, Vilambi Panchangam

 

ரதசப்தமி விளக்கம் PDF வடிவில்

 

Ratha Sapthami, Rata Saptami, Surya Jayanthi, Uthirayanam, ரதசப்தமி, உத்திராயணம், சூரிய பூஜை, தை மாத பிறப்பு