சஷ்டியப்த பூர்த்தி | மணி விழா | பீமரத சாந்தி | சதாபிஷேகம் | 60ம் கல்யாணம், proh

பாலு சரவண சர்மா
பழைய தாம்பரம் கிராம பரம்பரை புரோகிதர் - ஜோதிடர் - பஞ்சாங்க கணிதர்
எண் 9, 4வது தெரு, கல்யாண நகர், மேற்கு தாம்பரம், சென்னை 45
தொலைபேசி 9840369677, Email: prohithar@gmail.com, www.prohithar.com


அறுபதாம் கல்யாணம், சஷ்டியப்த பூர்த்தி, பீமரத சாந்தி, விஜயரத சாந்தி, உக்ரரதசாந்தி, சஹஸ்ர சந்திர தரிசன சாந்தி, சதாபிஷேகம்

60th marriage procedure, Sadhabishegam, Thiukadaiyur, Sastiaptha poorthi, bhimarada shanthi, Sadhabishegam, திருக்கடையூர், அறுபதாம் கல்யாணம், சஷ்டியப்த பூர்த்தி, பீமரத சாந்தி, உக்ரரத சாந்தி, சதாபிஷேகம், மாங்கல்ய தாரணம், ருத்ராபிஷேகம், மிருத்யுஞ்ச ஹோமம், நவக்கிரக சாந்தி, ஆயுஷ்ஹோமம், சுதர்ஸன ஹோமம், வைதீக முறை, ஜென்ம நட்சத்திரம், இராசி, வருஷம், அயனம், ருது, சந்திர தரிசனம், ஆயிரம் பிறை, புரோகிதர், Prohithar, Chennai, Tambaram, Astrologer,www.thanigaipanchangam.com, www.prohithar.com

சஷ்டியப்த பூர்த்தி (அறுபதாம் கல்யாணம்) பூஜை பொருள் பட்டியல்

பூஜை பொருள் பட்டியல் (எளிமையானது 11 கலசம்)

பூஜை பொருள் பட்டியல் ( விரிவானது 60 கலசம்)

மாதிரி அழைப்பிதழ் - பத்திரிக்கை

சஷ்டியப்த பூர்த்தி விளக்கம் - ஆங்கிலம்

சஷ்டியப்த பூர்த்தி விளக்கம் - தமிழ்

பூஜையில் செய்யப்படும் ஹோமங்கள்

சஷ்டியப்த பூர்த்தி, புரோகிதர், தாம்பரம், ஜோதிடர், prohithar, Tambaram Astrologer, shanthi pooja, homam


சஷ்டியப்த பூர்த்தி (அறுபதாம் கல்யாணம்) 11 கலசம்

60th marriage procedure, Sadhabishegam, Thiukadaiyur, Sastiaptha poorthi, bhimarada shanthi, Sadhabishegam, திருக்கடையூர், அறுபதாம் கல்யாணம், சஷ்டியப்த பூர்த்தி, பீமரத சாந்தி, உக்ரரத சாந்தி, சதாபிஷேகம், மாங்கல்ய தாரணம், ருத்ராபிஷேகம், மிருத்யுஞ்ச ஹோமம், நவக்கிரக சாந்தி, ஆயுஷ்ஹோமம், சுதர்ஸன ஹோமம், வைதீக முறை, ஜென்ம நட்சத்திரம், இராசி, வருஷம், அயனம், ருது, சந்திர தரிசனம், ஆயிரம் பிறை, புரோகிதர், Prohithar, Chennai, Tambaram, Astrologer,www.thanigaipanchangam.com, www.prohithar.com


சஷ்டியப்த பூர்த்தி 60 கலசம்

60th marriage procedure, Sadhabishegam, Thiukadaiyur, Sastiaptha poorthi, bhimarada shanthi, Sadhabishegam, திருக்கடையூர், அறுபதாம் கல்யாணம், சஷ்டியப்த பூர்த்தி, பீமரத சாந்தி, உக்ரரத சாந்தி, சதாபிஷேகம், மாங்கல்ய தாரணம், ருத்ராபிஷேகம், மிருத்யுஞ்ச ஹோமம், நவக்கிரக சாந்தி, ஆயுஷ்ஹோமம், சுதர்ஸன ஹோமம், வைதீக முறை, ஜென்ம நட்சத்திரம், இராசி, வருஷம், அயனம், ருது, சந்திர தரிசனம், ஆயிரம் பிறை, புரோகிதர், Prohithar, Chennai, Tambaram, Astrologer,www.thanigaipanchangam.com, www.prohithar.com

60th marriage procedure, Sadhabishegam, Thiukadaiyur, Sastiaptha poorthi, bhimarada shanthi, Sadhabishegam, திருக்கடையூர், அறுபதாம் கல்யாணம், சஷ்டியப்த பூர்த்தி, பீமரத சாந்தி, உக்ரரத சாந்தி, சதாபிஷேகம், மாங்கல்ய தாரணம், ருத்ராபிஷேகம், மிருத்யுஞ்ச ஹோமம், நவக்கிரக சாந்தி, ஆயுஷ்ஹோமம், சுதர்ஸன ஹோமம், வைதீக முறை, ஜென்ம நட்சத்திரம், இராசி, வருஷம், அயனம், ருது, சந்திர தரிசனம், ஆயிரம் பிறை, புரோகிதர், Prohithar, Chennai, Tambaram, Astrologer,www.thanigaipanchangam.com, www.prohithar.com

60th marriage procedure, Sadhabishegam, Thiukadaiyur, Sastiaptha poorthi, bhimarada shanthi, Sadhabishegam, திருக்கடையூர், அறுபதாம் கல்யாணம், சஷ்டியப்த பூர்த்தி, பீமரத சாந்தி, உக்ரரத சாந்தி, சதாபிஷேகம், மாங்கல்ய தாரணம், ருத்ராபிஷேகம், மிருத்யுஞ்ச ஹோமம், நவக்கிரக சாந்தி, ஆயுஷ்ஹோமம், சுதர்ஸன ஹோமம், வைதீக முறை, ஜென்ம நட்சத்திரம், இராசி, வருஷம், அயனம், ருது, சந்திர தரிசனம், ஆயிரம் பிறை, புரோகிதர், Prohithar, Chennai, Tambaram, Astrologer,www.thanigaipanchangam.com, www.prohithar.com


60th marriage procedure, Sadhabishegam, Thiukadaiyur, Sastiaptha poorthi, bhimarada shanthi, Sadhabishegam, திருக்கடையூர், அறுபதாம் கல்யாணம், சஷ்டியப்த பூர்த்தி, பீமரத சாந்தி, உக்ரரத சாந்தி, சதாபிஷேகம், மாங்கல்ய தாரணம், ருத்ராபிஷேகம், மிருத்யுஞ்ச ஹோமம், நவக்கிரக சாந்தி, ஆயுஷ்ஹோமம், சுதர்ஸன ஹோமம், வைதீக முறை, ஜென்ம நட்சத்திரம், இராசி, வருஷம், அயனம், ருது, சந்திர தரிசனம், ஆயிரம் பிறை, புரோகிதர், Prohithar, Chennai, Tambaram, Astrologer,www.thanigaipanchangam.com, www.prohithar.com